category:

LIigasano Wit Steriel 15 X 10 X 0.5 CM

Beschrijving

De toepassing van LIGASANO® wit steriel voor het schoonmaken en verzorgen van wonden:

► Met LIGASANO® wit steriel kunnen wonden worden gereinigd, afgedekt of opgevuld.

► Door de aard van het oppervlak wordt een mechanische prikkel op de contactvlakken uitgeoefend die lokaal de doorbloeding bevordert, alsmede bij gecontamineerde of geïnfecteerde wonden de normale lichaamsreactie “wondreiniging door secretie“ stimuleert. Hierdoor zal ook het transport van stoffen in het wondgebied worden bevorderd, waardoor de vorming van granulatie- weefsel toeneemt.

Wondbehandeling – principes:

LIGASANO® wit is bedoeld voor eenmalig gebruik en wordt meestal zonder verdere maatregelen en preparaten (met name zonder zalven, spoelvloeistoffen, etc.) rechtstreeks op of in de wond aangebracht. Aanvullende maatregelen verslechteren vaak het mogelijke resultaat. Wonden op huidniveau worden met LIGASANO® wit van 1-2 cm dik behandeld, waarbij de wondranden 1-2 cm worden overlapt. Diepere wonden, pockets en wondholten worden geheel met LIGASANO® wit opgevuld. Er moet overal een goed wondcontact zijn. Om dit te bereiken kan LIGASANO® wit tot 50% worden gecomprimeerd. Verbanddikte: Vanaf de bodem gemeten dient LIGASANO® wit in totaal minstens 2 cm dik te zijn. Deze dikte kan ook uit meerdere lagen, inclusief de wondbedekking aan de buitenkant, zijn opgebouwd. Intervallen voor verbandwissel: 1x per dag tot 1x om de drie dagen, en uiterlijk wanneer aan de buitenkant van LIGASANO® wit het eerste secretiepunt zichtbaar wordt. Bij sterk nattende wonden in de reinigingsfase ook meerdere keren per dag. Verbandtechniek: Op de individuele patiënt afgestemd. Zorg ervoor dat de tijd dat de wond open is zo kort mogelijk is, om afkoeling te vermijden en nieuwe contaminatie te voorkomen.

Bij alle toepassingen moet u het volgende in aanmerking nemen:

Het product mag uitsluitend door artsen of daartoe aangewezen medisch/verpleegkundig geschoolde personen worden gebruikt.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in