Pedicure Academie

Privacyverklaring

Laatst geupdate op: februari 25, 2024

Privacyverklaring conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG, is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, bankrekeningnummer, et cetera.

In deze privacyverklaring informeert Pedicure Academie hoe omgegaan wordt met uw persoonsgegevens, aangezien u uw persoonsgegevens heeft gedeeld als klant en/of informatie heeft aanvraagt via ons contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt Pedicure Academie?

Pedicure Academie verwerkt uw persoonsgegevens aangezien u gebruikmaakt van onze diensten, webshop en/of omdat u zelf gegevens aan ons heeft verstrekt. Dit bijvoorbeeld via het contactformulier op de website.

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Bankrekeningnummer bij toestemming voor een eenmalige automatische incasso

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Opleidingsinstituut Pediroda gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Bent u ervan overtuigd zodat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@pediroda.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Doel verwerken persoonsgegevens door Pedicure Academie

Pedicure Academie verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens om zo goed mogelijk haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uitvoeren van een leerovereenkomst
 • Uw betaling af te kunnen handelen
 • Uw klantervaring te verbeteren

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard door Pedicure Academie?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard door Pedicure Academie om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard. Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens nadat de overeenkomst is geëindigd nog vijf jaar bewaard. Vanwege wettelijke verplichtingen worden financiële gegevens zeven jaar bewaard.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Pedicure Academie verstrekt alleen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is geborgd.

Cookies:

Pedicure Academie kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie, inclusief uw IP-adres. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Pedicure Academie heeft Google geen toestemming gegeven om via Pedicure Academie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar wil opstarten, kunt u een e-mail sturen naar info@pedicureacademie.nl.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw gegevens wordt serieus genomen en Pedicure Academie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle servers zijn uitgerust met een firewall, antivirusbescherming en anti-spam filters.

Neem contact op met Pedicure Academie via info@pedicureacademie.nl indien u het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, maar ook als u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

De AVG geeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via onderstaande link kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons in geval u een klacht mocht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Academie. 

Met het doorgeven van uw gegevens aan Pedicure Academie, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring.

Pedicure Academie
De Oude Veiling 72
1689 AC Zwaag

Tel.: 0229 223 002

E-mail: info@pedicureacademie.nl