Accreditatiepunten

medisch pedicure

accreditatiepunten (KRP)

Gediplomeerde pedicures kunnen zich registreren in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP), een systeem om kwaliteit te waarborgen en professionaliteit zichtbaar te maken. Na het behalen van je diploma, zul je accreditatiepunten moeten behalen. Hiermee toon je aan dat je je kennis op peil houdt en dat je de intentie hebt om je als medisch pedicure te blijven ontwikkelen. 

Pedicures die in het KRP zijn opgenomen voldoen aan transparante kwaliteitseisen. Iedere drie jaar moeten ingeschreven pedicures aantonen voldoende bij- en nascholingsactiviteiten te hebben gevolgd.

Voor meer informatie over de accreditatiepunten kun je de website van ProCert bezoeken: www.procert.nl

Binnen het kwaliteitsregister wordt per 1 januari 2024 onderscheid gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen, te weten:

Voetzorg

Het domein Voetzorg is opgedeeld in twee subdomeinen:
Algemene Voetzorg
Het volgen van bij- en nascholing van door ProVoet erkende opleiders op het gebied van de volgende kerntaken uit het BCP Pedicure (2019) en BCP Medisch Pedicure (2019): 
– Kerntaak 1 “Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden uit”; 
– Kerntaak 2 “Voert pedicurebehandelingen uit”.
Specialistische voetzorg
Het volgen van bij- en nascholing van door ProVoet erkende opleiders op het gebied van de volgende kerntaken uit het BCP Medisch Pedicure (2019): 
– Kerntaak 3 “Onderzoekt en behandelt de (potentiële) risicovoet”;
– Kerntaak 4 “Past specialistische behandelingen toe”.

Omgevingsbewust handelen

Activiteiten die bijdragen aan de relatie met en verbetering van de omgeving van de pedicure, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne, dit zowel op individueel, praktijk-, keten- en brancheniveau.

Reflectie

Activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele en collectieve groei en ontplooiing van de pedicure en/of de branche.

Ondernemerschap

Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van de professionele bedrijfsvoering.

overzicht domeinen en benodigde punten

In dit overzicht kun je zien hoeveel punten, in welke domeinen, je moet behalen als medisch pedicure in de periode 2024 – 2026.

Nieuw in het accreditatiereglement van Procert is de mogelijkheid voor pedicures met een erkend branchediploma Pedicure (basis) zich te laten registreren in het KRP. Pedicures kunnen zich hiermee onderscheiden en tonen dat zij kwaliteit bezitten en hun kennis op peil te houden.

Aanbod workshops en trainingen

Heb je nog vragen?

Neem telefonisch, via mail of via de contactpagina contact met ons op.